Tham vấn chuyên nghiệp là gì?

Tham vấn là nỗ lực hợp tác giữa nhà tham vấn và thân chủ. Nhà tham vấn chuyên nghiệp giúp thân chủ xác định mục tiêu và giải pháp tiềm năng cho các vấn đề gây rối loạn cảm xúc; tìm cách cải thiện kỹ năng giao tiếp và đối phó; tăng cường lòng tự trọng; và thúc đẩy thay đổi hành vi và sức khỏe tâm thần tối ưu.


Tham vấn thường kéo dài bao lâu?

Lý tưởng nhất là việc tư vấn sẽ kết thúc khi vấn đề mà bạn theo đuổi việc tư vấn trở nên dễ quản lý hơn hoặc được giải quyết. Tuy nhiên, một số công ty bảo hiểm và chương trình chăm sóc được quản lý có thể giới hạn số buổi mà họ phải trả. Kiểm tra với chương trình sức khỏe của bạn để tìm hiểu thêm về bất kỳ hạn chế nào trong phạm vi bảo hiểm của bạn.


Các vấn đề thường gặp trong tham vấn tâm lý

 


Liên hệ với nhà tâm lý của chúng tôi

NCS. Ts Trần Anh Vũ (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0938849971

Thông tin nhà tâm lý Anh Vũ


 

NCS.Ts Đặng Thị Kiều Giang (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0942906011

11 dấu hiệu cho thấy bạn có lòng tự trọng thấp

Cách ứng phó với ngoại tình trong hôn nhân

Dấu hiệu cảnh báo tự tử và cách phòng ngừa tự tử

Dấu hiệu nhận biết bạo hành gia đình

Mô hình sự hình thành bản sắc đồng tính

5 vấn đề chính mà phong cách làm cha me 'trực thăng' gây ra

Những đặc điểm của một mối quan hệ khỏe mạnh

10 dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn có thể là cha me trực thăng