Tiến trình tham vấn và trị liệu tâm lý

  1. Giai đoạn 1: Xây dựng mối quan hệ trị liệu và thu thập thông tin, tìm hiểu câu chuyện và vấn đề/rối loạn tâm lý
  2. Giai đoạn 2: Lượng giá tâm lý và Test tâm lý để chỉ ra những vấn đề cốt lõi 
  3. Giai đoạn 3: Đặt mục tiêu làm việc 
  4. Giai đoạn 4: Can thiệp tâm lý bằng các kỹ thuật, phương pháp khác nhau như can thiệp nhận thức, giáo dục tâm lý, cho bài tập tâm lý hoặc các hoạt động có tính trải nghiệm 
  5. Giai đoạn 5: Lượng giá tiến trình làm việc để điều chỉnh can thiệp và phòng ngừa tái phát & Kết thúc tiến trình làm việc

Độ dài mong đợi của việc tham vấn tâm lý và trị liệu tâm lý

Trong một tiến trình tham vấn hoặc trị liệu tâm lý thông thường, với việc thân chủ hợp tác và đáp ứng tốt với việc tham vấn hoặc điều trị, chúng ta có thể mong đợi một lộ trình dưới 10 buổi cho việc tham vấn tâm lý để giải quyết các vấn đề đời sống và một lộ trình từ 10 - 20 buổi để điều trị hiệu quả và tránh tái phát cho những rối loạn tâm lý hoặc sang chấn tâm lý


Yếu tố quyết định kết quả tham vấn và trị liệu tâm lý hiệu quả

Độ hiệu quả của việc tham vấn & trị liệu tâm lý dựa vào chất lượng mối quan hệ giữa thân chủ và nhà tâm lý, sự hợp tác của thân chủ đối với tiến trình điều trị cũng như việc nhà tâm lý cần được đào tạo bài bản và nắm vững các kỹ thuật can thiệp.


Liên hệ với nhà tâm lý của chúng tôi

NCS. Ts Trần Anh Vũ (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0938849971

Thông tin nhà tâm lý Anh Vũ


 

NCS.Ts Đặng Thị Kiều Giang (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0942906011

Khi sự giúp đỡ không hữu ích - nhà tham vấn làm quá chức năng

Hỏi và đáp về tham vấn tâm lý chuyên nghiệp (professional counseling)

4 định kiến về tham vấn tâm lý

Làm cách nào để đạt được lợi ích tốt nhất từ trị liệu tâm lý

13 đặc điểm của một nhà tham vấn hiệu quả