Về chúng tôi

Với đội ngũ những nhà tham vấn tâm lý được đào tạo và huấn luyện bài bản, công ty Tham vấn Tâm Lý Giang Vũ cung cấp những dịch vụ tham vấn tâm lý tại thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân, cặp đôi, gia đình và trẻ em. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tham vấn qua skype và tham vấn cho thân chủ nói Tiếng Anh. Được dẫn dắt bởi những tiêu chuẩn cao về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn tham vấn tâm lý, dịch vụ cam kết đặt lợi ích của thân chủ lên làm ưu tiên hàng đầu.

Về chúng tôi

Bài đọc