Công ty TNHH Tham vấn Tâm lý Giang Vũ được thành lập vào ngày 12/04/2018 bởi anh Trần Anh Vũ và chị Đặng Thị Kiều Giang. Hai anh chị là những người được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu về tham vấn tâm lý. Với mong muốn cung cấp một dịch vụ tham vấn uy tín cho cộng đồng và đóng góp cho việc phát triển của ngành tham vấn tâm lý tại Việt Nam, hai anh chị đã cùng nhau thành lập công ty Tham vấn Tâm lý Giang Vũ. 

 

 

 

 

 

 

.