Tầm nhìn

  • Trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ tham vấn và huấn luyện tâm lý có uy tín tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng
  • Trở thành một điểm đến cho những người muốn tìm hiểu và đào sâu về chuyên môn (đóng góp các nghiên cứu lâm sàng cho nghành nghề)

Sứ mệnh

  • Góp phần vào chất lượng đời sống cá nhân, hôn nhân và gia đình của người Việt Nam
  • Đóng góp cho cộng đồng một dịch vụ tham vấn tâm lý có chất lượng và tiêu chuẩn cao về đạo đức nghề nghiệp
  • Góp phần vào sự phát triển của nghành tham vấn tâm lý tại VN

Giá trị cốt lõi

  • Vì thân chủ: chúng tôi đặt lợi ích về sức khỏe tinh thần của thân chủ làm ưu tiên hàng đầu
  • Đạo đức nghề nghiệp: chúng tôi giữ cho mình một tiêu chuẩn cao về đạo đức nghề nghiệp và tuân theo chặt chẽ bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp
  • Khoa học: chúng tôi đảm bảo việc thực hành tham vấn tâm lý của chúng tôi dựa trên những nền tảng chắc chắn về khoa học tâm lý và kiến thức được cập nhật thường xuyên.
  • Học tập liên tục: chúng tôi luôn ý thức cao về việc nâng cao tay nghề bằng việc học tập liên tục thông qua việc cập nhật kiến thức, tham gia giám sát chuyên môn và tham dự các workshop/hội thảo chuyên môn.
  • Ổn định: chúng tôi muốn đem đến một dịch vụ tham vấn có độ ổn định cao và một tinh thần làm việc tận tụy cho lợi ích của thân chủ và nghành nghề.