Mô hình sự hình thành bản sắc đồng tính

Cass (1979, 1984) đã phát triển một mô hình bản sắc đồng tính – mô hình sự hình thành bản sắc đồng tính – gồm 6 giai đoạn:

  • Giai đoạn I (Mơ hồ bản sắc): có lẽ được mô tả như là một giai đoạn nhận thức mà cá nhân nhận ra cảm giác và hành vi của anh ấy/cô ấy chỉ ra xu hướng tình dục đồng giới. Đây là một giai đoạn tìm kiếm linh hồn và những xung đột nội tâm và tiến trình làm rõ khái niệm bản thân trong vị thành niên ( theo Erikson, 1963) đi kèm với bản sắc giới tính là một phần thống hợp của sự phát triển.
  • Giai đoạn II (So sánh bản sắc): cá nhân nhận thức về việc bị hấp dẫn vởi người cùng giới tính, cảm thấy khác biệt, và phát triển một cảm giác xa lánh xã hội; cá nhân có khó khăn trong việc đồng hóa với gia đình và nhóm bạn bè.
  • Giai đoạn III (Dung nạp bản sắc): cá nhân dung nạp hơn là việc chấp nhận một định hình bản sắc của một người có xu hướng tình dục khác biệt: tuy vậy, cá nhân bắt đầu tương tác với những người LGBTi khác để chống lại sự cô lập.
  • Giai đoạn IV (Chấp nhận bản sắc): đặc trưng bởi sự tương tác liên tục với những người LGBTi để củng cố cho bản sắc mới và một cách sống mới. Cá nhân chấp nhận xu hướng tình dục LGBT như một bản sắc khác. 
  • Giai đoạn V (Tự hào bản sắc): cá nhân tự hào trong việc bộc lộ bản sắc như là một người LGBT và từ chối xu hướng dị tính như là phong cách sống phù hợp duy nhất.
  • Giai đoạn VI (Thống hợp bản sắc): cá nhân có thể thống hợp một bản sắc LGBT với các khía cạnh khác của bản thân và phát triển sự hòa hợp với cả thế giới dị tính và LGBT.

Tài liệu tham khảo

Cass, V. C. (1979). Homosexuality identity formation: A theoretical model. Journal of Homosexuality, 4(3), 219–235.

Cass, V. C. (1984). Homosexual identity formation: Testing a theoretical model. Journal of Sex Research, 20(2), 143–167.


Liên hệ với nhà tâm lý của chúng tôi

NCS. Ts Trần Anh Vũ (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0938849971

Thông tin nhà tâm lý Anh Vũ


 

NCS.Ts Đặng Thị Kiều Giang (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0942906011

Bài viết liên quan | Xem tất cả