NCS.TS. Trần Anh Vũ

NCS.Tiến sĩ Tham Vấn Tâm Lý

  • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Tham Vấn Tâm Lý tại Đại Học Assumption of Thailand 
  • Thạc sĩ chuyên ngành Tham Vấn Tâm Lý tại Đại Học Assumption of Thailand (bằng danh dự) 
  • Cử nhân chuyên ngành Tham Vấn và Trị Liệu Tâm Lý
  • 11 năm kinh nghiệm và 5000 giờ thực hành với sự hướng dẫn thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế bởi các nhà trị liệu kinh nghiệm đến từ Mỹ , Úc  và Canada .
  • Dịch Vụ: Tham vấn hôn nhân gia đình, Tham vấn cá nhân, Tham vấn trẻ em và vị thành niên, Tham vấn học đường, Tham vấn nghề nghiệp, Tham vấn xuyên văn hóa
  • Kinh Nghiệm Làm Việc: Trường Học, Trường Đại Học, Bệnh Viện, Trung Tâm Tâm Lý, Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội, Mái Ấm
  • Liệu Pháp Tâm Lý: Trị Liệu Hệ Thống Gia Đình (Systemic Family Therapy), Trị Liệu Thân Chủ Trọng Tâm (Client-Centered Therapy), Trị Liệu Ý Nghĩa (Logo Therapy), Trị Liệu Nhận Thức-Hành Vi (Cognitive-Behavior Therapy), Trị Liệu Ngắn Tập Trung Vào Giải Pháp (SFBT), Trị Liệu Chuyện Kể (Narrative Therapy), Chơi Trị Liệu (Play Therapy), Trị Liệu Nghệ thuật (Art Therapy), Trị Liệu Khay Cát (Sandtray Therapy)
  • Vai Trò: Giám Đốc Công Ty và Nhà Tâm Lý
  • Ngôn Ngữ: Tham vấn bằng tiếng Việt  và tiếng Anh 
  • Liên Hệ qua email vu.tran.psych@gmail.com và điện thoại/zalo 0938849971