NCS.TS. Trần Anh Vũ

NCS.Tiến sĩ về lĩnh vực Tham vấn tâm lý

  • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Tham Vấn Tâm Lý tại đại học Assumption of Thailand
  • Thạc sĩ chuyên ngành Tham Vấn Tâm Lý tại đại học Assumption of Thailand (bằng danh dự)
  • Cử nhân Tâm lý học (chuyên ngành Tham vấn và Trị liệu tâm lý)
  • Có 11 năm kinh nghiệm và đã trải qua hơn 5000 giờ thực hành và được giám sát bởi các nhà trị liệu kinh nghiệm đến từ Mỹ và Úc 
  • Tham vấn hôn nhân gia đình, tham vấn cá nhân, tham vấn trẻ em và vị thành niên, tham vấn học đường, tham vấn nghề nghiệp, tham vấn xuyên văn hóa
  • Có kinh nghiệm làm việc ở các môi trường đa dạng như trường học, trường đại học, bệnh viện, trung tâm tâm lý, cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm
  • Các Liệu Pháp Tâm Lý: Trị liệu hệ thống gia đình (systemic family therapy), Trị liệu thân chủ trọng tâm (client-centered therapy), Trị liệu ý nghĩa (Logotherapy), Trị liệu Nhận thức-Hành vi (cognitive-behavior therapy), Trị liệu ngắn tập trung vào giải pháp (SFBT), Trị liệu Chuyện kể (Narrative therapy), Chơi trị liệu (Play Therapy), Trị liệu Nghệ thuật (Art Therapy), Trị liệu Khay cát (Sandtray Therapy)
  • Vai trò: giám đốc công ty và tham vấn viên
  • Cung cấp dịch vụ tham vấn bằng tiếng việt, tiếng anh
  • Liên hệ trực tiếp qua email: vu.tran.psych@gmail.com và điện thoại/zalo: 0938849971