Hỏi và đáp về tham vấn tâm lý chuyên nghiệp (professional counseling)

Tham vấn chuyên nghiệp là gì?

Tham vấn là một nỗ lực hợp tác giữa nhà tham vấn và thân chủ. Nhà tham vấn chuyên nghiệp giúp thân chủ xác định những mục tiêu và giải pháp tiềm năng cho những vấn đề gây ra những rối loạn cảm xúc; phát triển kỹ năng giao tiếp và đương đầu; nâng cao lòng tự tôn; và thúc đẩy những thay đổi về hành vi và sức khỏe tinh thần tối ưu.


Tham vấn kéo dài bao lâu?

Một cách lý tưởng, tham vấn được kết thúc khi vấn đề mà thân chủ gặp phải trở nên có thể quản lý tốt hơn hoặc được giải quyết. Tuy vậy, một vài công ty bảo hiểm và các dịch vụ chăm sóc có thể giới hạn số lượng phiên tham vấn mà họ trả cho thân chủ. Kiểm tra dịch vụ bảo hiểm để chắc chắn về việc được chi trả cho chi phí tham vấn và trị liệu.

Theo ACA (Hiệp hội tham vấn Hoa Kỳ)


Thời gian cho một phiên tham vấn?

Một phiên tham vấn thường kéo dài 45-60 phút/phiên. Tùy vào các loại hình tham vấn mà thời gian có thể thay đổi như tham vấn trẻ em thường kéo dài 30’ – 45’/phiên, tham vấn gia đình từ 1h đến 1h30’/phiên., tham vấn cá nhân 45’-60’/phiên


Bảo mật trong tham vấn tâm lý?

Bảo mật trong tham vấn là yêu cầu mà nhà tham vấn và những nhà chuyên môn nghành sức khỏe tâm thần bảo vệ sự riêng tư của thân chủ bằng việc KHÔNG tiết lộ những nội dung trị liệu. Bên cạnh đó, bảo mật không chỉ bao gồm nội dung trị liệu, mà còn là sự thật rằng có một thân chủ đã sử dụng dịch vụ. 

Có những trường hợp ngoại lệ mà nhà tham vấn phải phá vỡ bảo mật, thông thường là khi thân chủ đe dọa hại bản thân (tự sát, tự hoại) hoặc người khác (tấn công, đe dọa giết). Trong những trường hợp này, nhà tham vấn cần lưu ý với thân chủ người đang có nguy cơ cao hoặc ai đó có thể giữ cho thân chủ an toàn. 


Liên hệ với nhà tâm lý của chúng tôi

NCS. Ts Trần Anh Vũ (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0938849971

Thông tin nhà tâm lý Anh Vũ


 

NCS.Ts Đặng Thị Kiều Giang (Tham vấn tâm lý)

Số điện thoại/Số Zalo: 0942906011