Giới thiệu Aaron Beck

Serie giới thiệu các nhà trị liệu

Aaron Beck

Aaron Temkin Beck (b. 1921) được sinh tại Providence, Rhode Island. Tuổi thơ của ông, mặc dù hạnh phúc, bị cắt ngang bởi một căn bệnh thập tử nhất sinh khi ông 8 tuổi. Như một hệ quả, ông chịu đựng nỗi sợ máu, sợ nghẹt thở,  và lo âu về sức khỏe. Beck sử dụng chính những vấn đề cá nhân như một nền tảng cho việc hiểu người khác và cho việc phát triển học thuyết nhận thức của ông.

Beck cố gắng chứng tỏ hiệu lực học thuyết của Freud về trầm cảm, nhưng nghiên cứu của ông cho ra kết quả khác với mô hình động lực của Freud và giải thích trầm cảm như một cơn giận hướng vào bản thân. Như một kết quả của quyết định, Beck rút lui khỏi giới tâm thần trong nhiều năm. Thông qua nghiên cứu của ông, Beck phát triển một học thuyết nhận thức về trầm cảm, với việc thể hiện một trong những khái niệm có tính tổng hợp nhất.

Ông nhận ra nhận thức của cá nhân trầm cảm có đặc điểm là những lỗi trong việc cắt nghĩa mà ông gọi là “bóp méo nhận thức.” Đối với Beck, những suy nghĩ tiêu cực phản ánh những niềm tin và giả định loạn chức năng nằm bên dưới. Khi những niềm tin được kích hoạt bởi những sự kiện tình huống, một khuôn mẫu trầm cảm được đưa vào hoạt động. Beck tin rằng TC có thể giả định một vai trò tích cực trong việc điều chỉnh những suy nghĩ loạn chức năng của họ và bởi vậy đạt được sự giảm nhẹ từ những điều kiện tâm thần.