Ngoài dịch vụ tham vấn tâm lý tại công ty, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tham vấn cho trường học, công ty hoặc các tổ chức. Nếu bạn có những ý tưởng và muốn hợp tác với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Trần Anh Vũ qua điện thoại 0938849971 hoặc email vu.tran.psych@gmail.com.   

 

 

 

 

 

.