Dịch vụ tham vấn tâm lý tại công ty cũng cung cấp việc tham vấn cho thân chủ nói tiếng Anh

Đối tượng

  • Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
  • Người Việt Nam với ngôn ngữ chính là tiếng Anh

 

Vui lòng liên hệ với anh Trần Anh Vũ qua email vu.tran.psych@gmail.com hoặc điện thoại 0938849971 cho việc tham vấn bằng tiếng Anh.