Các loại hình tham vấn (Types of Counseling)

Tham vấn cá nhân (Individual Counseling)

Tham vấn cá nhân là một cơ hội cá nhân để nhận sự hỗ trợ và trải nghiệm sự phát triển bản thân trong suốt quãng thời gian thách thức trong cuộc đời. Tham vấn cá nhân có thể giúp một người đương đầu với nhiều chủ để cá nhân trong cuộc sống như giận dữ, trầm cảm, lo âu, lạm dụng chất, những thách thức trong hôn nhân và mối quan hệ, vấn đề làm-cha-mẹ, khó khăn học đường, thay đổi nghề nghiệp…..v.v.

Tham vấn gia đình (Family Counseling)

Tham vấn gia đình thường được tìm đến vì một thay đổi trong cuộc sống hoặc stress đang tác động tiêu cực lên một hoặc toàn bộ khu vực của gia đình như sự gần gũi, cấu trúc gia đình (luật lệ và vai trò) hoặc phong cách giao tiếp. Mô hình tham vấn này có thể có một vài dạng. Thỉnh thoảng tốt nhất là gặp mặt toàn bộ gia đình trong một số phiên tham vấn. Những vấn đề thông thường được chỉ ra trong tham vấn gia đình là về làm-cha-mẹ, xung đột anh-chị-em, mất người thân, thành viên mới bước vào gia đình, đương đầu với việc chuyển nhà/chỗ ở hoặc một thay đổi tổng thể tác động đến hệ thống gia đình.

Tham vấn cặp đôi (Couple Counseling)

Mỗi cặp đôi đều trải nghiệm việc lên lên xuống xuống trong sự gần gũi và hòa hợp qua thời gian. Những bận tâm có thể từ mức độ cơ bản như việc bỏ bê mối quan hệ cho đến những mức độ nghiêm trọng hơn như là hành vi gây hấn, bạo lực. Tham vấn hôn nhân hoặc tham vấn cặp đôi có thể giúp giải quyết những xung đột và chữa lành vết thương. Tổng quan, tham vấn cặp đôi có thể giúp cặp đôi giảm nhẹ những căng thẳng và tái thiết lập những mong đợi và mục tiêu thực tế.

Tham vấn nhóm (Group Counseling)

Tham vấn nhóm cho phép một người tìm ra rằng họ không cô đơn khi đối diện với thách thức của họ trong đời sống. Việc tham gia vào một nhóm chia sẻ chung vấn đề không chỉ tăng độ thấu hiểu của cá nhân về những khó khăn mà anh/cô ấy đang đương đầu mà còn là cơ hội cho nhiều giải pháp đa dạng. Điển hình, nhóm có khoảng 8 người, một hoặc hai nhóm trưởng, và xoay quanh những chủ đề thông dụng như là: quản lý cơn giận, lòng tự tôn, ly hôn, bạo lực gia đình, hồi phục từ lạm dụng và sang chấn, và lạm dụng chất và hồi phục.

 

Ngoài ra còn có những loại hình tham vấn đặc trưng như là:

Tham vấn nghiện (Addiction Counseling)

Tham vấn trẻ em/vị thành niên (Child/Adolescent Counseling)

Tham vấn lão khoa (Gerontological Counseling)

Tham vấn cho cộng đồng LGBTQ (LGBTQ Counseling)

Tham vấn quân sự (Military Counseling)

 

- Theo ACA (Hiệp hội tham vấn Hoa Kỳ) –

Keywords: tham vấn tâm lý, hướng dẫn sử dụng dịch vụ tham vấn

Tham vấn cá nhân (Individual Counseling)

Tham vấn cá nhân là một cơ hội cá nhân để nhận sự hỗ trợ và trải nghiệm sự phát triển bản thân trong suốt quãng thời gian thách thức trong cuộc đời. Tham vấn cá nhân có thể giúp một người đương đầu với nhiều chủ để cá nhân trong cuộc sống như giận dữ, trầm cảm, lo âu, lạm dụng chất, những thách thức trong hôn nhân và mối quan hệ, vấn đề làm-cha-mẹ, khó khăn học đường, thay đổi nghề nghiệp…..v.v.

Tham vấn gia đình (Family Counseling)

Tham vấn gia đình thường được tìm đến vì một thay đổi trong cuộc sống hoặc stress đang tác động tiêu cực lên một hoặc toàn bộ khu vực của gia đình như sự gần gũi, cấu trúc gia đình (luật lệ và vai trò) hoặc phong cách giao tiếp. Mô hình tham vấn này có thể có một vài dạng. Thỉnh thoảng tốt nhất là gặp mặt toàn bộ gia đình trong một số phiên tham vấn. Những vấn đề thông thường được chỉ ra trong tham vấn gia đình là về làm-cha-mẹ, xung đột anh-chị-em, mất người thân, thành viên mới bước vào gia đình, đương đầu với việc chuyển nhà/chỗ ở hoặc một thay đổi tổng thể tác động đến hệ thống gia đình.

Tham vấn cặp đôi (Couple Counseling)

Mỗi cặp đôi đều trải nghiệm việc lên lên xuống xuống trong sự gần gũi và hòa hợp qua thời gian. Những bận tâm có thể từ mức độ cơ bản như việc bỏ bê mối quan hệ cho đến những mức độ nghiêm trọng hơn như là hành vi gây hấn, bạo lực. Tham vấn hôn nhân hoặc tham vấn cặp đôi có thể giúp giải quyết những xung đột và chữa lành vết thương. Tổng quan, tham vấn cặp đôi có thể giúp cặp đôi giảm nhẹ những căng thẳng và tái thiết lập những mong đợi và mục tiêu thực tế.

Tham vấn nhóm (Group Counseling)

Tham vấn nhóm cho phép một người tìm ra rằng họ không cô đơn khi đối diện với thách thức của họ trong đời sống. Việc tham gia vào một nhóm chia sẻ chung vấn đề không chỉ tăng độ thấu hiểu của cá nhân về những khó khăn mà anh/cô ấy đang đương đầu mà còn là cơ hội cho nhiều giải pháp đa dạng. Điển hình, nhóm có khoảng 8 người, một hoặc hai nhóm trưởng, và xoay quanh những chủ đề thông dụng như là: quản lý cơn giận, lòng tự tôn, ly hôn, bạo lực gia đình, hồi phục từ lạm dụng và sang chấn, và lạm dụng chất và hồi phục.

 

Ngoài ra còn có những loại hình tham vấn đặc trưng như là:

Tham vấn nghiện (Addiction Counseling)

Tham vấn trẻ em/vị thành niên (Child/Adolescent Counseling)

Tham vấn lão khoa (Gerontological Counseling)

Tham vấn cho cộng đồng LGBTQ (LGBTQ Counseling)

Tham vấn quân sự (Military Counseling)

 

- Theo ACA (Hiệp hội tham vấn Hoa Kỳ) –