Hãy quên đi lòng tự trọng (self-esteem), lòng trắc ẩn (self-compassion) mới là thứ mà bạn cần