Một trong những chức năng quan trọng của công ty là nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tập trung vào mảng nghiên cứu về tham vấn tâm lý và tâm lý trị liệu. Những nghiên cứu lâm sàng này nhằm góp phần vào sự phát triển chung của nghành tham vấn tâm lý tại Việt Nam.

Khi đồng ý tham gia vào việc nghiên cứu khoa học, thân chủ sẽ được miễn phí tham vấn. Các thông tin về cá nhân của thân chủ vẫn được giữ bảo mật, nghiên cứu khoa học chỉ sử dụng những chất liệu và nội dung lấy từ tiến trình làm việc. Chúng tôi rất trân trọng những người đồng ý tham gia việc nghiên cứu khoa học. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có mong muốn tham gia vào việc nghiên cứu khoa học. Xin cảm ơn.

 

 

 

 

 

.